ВойтиРеклама на сайте

рецепти від читачів

Микрорайон «Нестеровка»

Микрорайоны Борисполя

Микрорайон «Нестеровка»

Нестерівка (укр.), Нестеровка (рус.)

Микрорайоном стало село Нестеровка 7 июля 2009 года. Общая площадь микрорайона - 250 га. Этот микрорайон находится на северной окраине города, по левую сторону дороги к селу Сеньковка. Название пошло от имени владельца этих земель и первопоселенца Нестора. Третий дом в этом селе был построен семьёй Высочин.

В исторических документах первое упоминание о селе было в 1612 году. Так, в «Актах мейскаго уряда» Борисполя от 15 января 1612 года упоминается как Бориспольский мещанин Степан Резник продает мельницу с прудом в селе Нестеровка, войту Павлу.

В 1612 году, Нестеровка - небольшое село, в котором насчитывалось всего 11 дворов, оно принадлежало Бориспольской казацкой сотни. Известно также, что в разные времена им владели Бориспольские сотники Иван Перехрест, Ф. Магеровский, Шорсткий, Григорий Гордиенко, Семен Новакович и Стефан Афендюк.

В 1797 году Нестеровка была подарена вдове помещика Лохвицкого-Райзера. К тому времени в селе уже было 121 двор.

Количество жителей стало расти уже в XIX веке. По переписи 1926 года, Нестеровка - это центр сельского совета, в который также входил хутор Лозовка (нынешний микрорайон Борисполя). Вместе население составляло 510 человек.

В 1935 году в Нестеровке работало два колхоза - «Новый шлях» и «им. XVII партсъезда».

В центре микрорайона Нестеровка установлен памятник председателю Нестеровского сельсовета Марии Кирилловне Высочин и её мужу Якову Михайловичу Высочину, погибших в годы второй мировой войны, возле памятника ежегодно в День Победы проводятся митинги.

Также, вблизи микрорайона Нестеровка, со стороны микрорайона Проминь, восстановлен колодец, которому, как гласят предания, более ста лет.

В восточной части микрорайона, прилегающей к Большой кольцевой дороги, планируется развитие промышленно-складской зоны. В центральной части микрорайона, по данным генерального плана города, предусмотрено строительство школы и учреждений по обслуживанию населения.

Мікрорайоном стало село Нестерівка 7 липня 2009 року. Загальна площа мікрорайону - 250 га. Цей мікрорайон знаходиться на північній околиці міста, по ліву сторону дороги до села Сеньківка. Назва пішла від імені власника цих земель і першопоселенця Нестора. Третій будинок у цьому селі був побудований родиною Височин.

В історичних документах перша згадка про село було в 1612 році. Так, в «Актах мейскаго уряда» Борисполя від 15 січня 1612 року згадується як Бориспільський міщанин Степан Різник продає млин зі ставком в селі Нестерівка, війту Павлу.

У 1612 році, Нестерівка - невелике село, в якому налічувалося всього 11 дворів, воно належало Бориспільській козацькій сотні. Відомо також, що в різні часи ним володіли Бориспільські сотники Іван Перехрест, Ф. Магеровський, Шорстко, Григорій Гордієнко, Семен Новакович і Стефан Афендюк.

У 1797 році Нестерівка була подарована вдові поміщика Лохвицького-Райзера. До того часу в селі вже було 121 двір. Кількість жителів стало рости вже в XIX столітті. За переписом 1926 року, Нестерівка - це центр сільської ради, до якої також входив хутір Лозівка (нинішній мікрорайон Борисполя). Разом населення становило 510 осіб.

У 1935 році в Нестерівці працювало два колгоспи - «Новий шлях» та «ім. XVII партз'їзду».

В центрі мікрорайону Нестерівка встановлений пам'ятник голові Нестеровської сільради Марії Кирилівні Височин і її чоловікові Якову Михайловичу Височин, які загибли в роки другої світової війни, біля пам'ятника щорічно в День Перемоги проводяться мітинги.

Також, поблизу мікрорайону Нестерівка, з боку мікрорайону Промінь, відновлений колодязь, якому, як свідчать перекази, більш ста років.

У східній частині мікрорайону, що прилягає до Великої кільцевої дороги, планується розвиток промислово-складської зони. У центральній частині мікрорайону, за даними генерального плану міста, передбачено будівництво школи та установ з обслуговування населення.

микрорайон, Микрорайоны, микрорайоны Борисполя, Нестеровка
Просмотров: 3957
Рейтинг: 5.0/4

Оставьте свое мнение

avatar